รถเก็บขยะ
Uncategorized

กำหนด 6 มาตรการคุมเข้ม รถเก็บขยะ หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนที่ไม่เหมาะสม

Spread the love

         วันที่ 12 พฤาภาคม 2563 นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพฯ  เปิดเผยถึง มาตรการควบคุมเข้ม รถเก็บขยะ ของกรุงเทพฯ ว่าจะได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเก็บขนขยะมูลฝอยของทางกรุงเทพฯ ทั้งการใช้ความเร็วรถ, พฤติกรรมกของพนักงานที่ขับรถไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร , ขยะตกหล่น และมีน้ำขยะรั่วไหลออกมาจากรถ ทำให้เกิดความสกปรกไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ  ทางกรุงเทพฯจึงกำหนดมาตรการควบคุม รถเก็บขยะ ของกรุงเทพฯ ดังนี้

          6 มาตรการคุมเข้ม รถเก็บขยะ

         1. ควบคุมการใช้รถ การขับรถให้ถูกกฏจราจร

         – ให้ขับรถในทางเดินรถทางด้านซ้าย และต้องไม่ล้ำกึ่งกลางของทางเดินรถ

         – ยกเว้นทางเดินรถทางด้านซ้ายมีสิ่งกีดขวางหรือถูกปิดการจราจร หรือทางเดินรถนั้นๆ

         – กำหนดให้เป็นทางเดินรถทางเดียว หรือทางเดินรถนั้นกว้างไม่ถึง 6 เมตร

         – ให้ขับรถภายในช่องทางซ้ายสุดหรือใกล้กับช่องเดินรถประจำทางนั่นเอง

         – กรณีที่มีการจัดแบ่งช่องทางเดินรถในทิศทางเดียวกัน ไว้ตั้งแต่สองช่องขึ้นไป หรือที่ได้จัดช่องเดินรถประจำทางไว้ในช่องเดินรถซ้ายสุด

        – ยกเว้นในช่องเดินรถนั้นๆ ที่มีสิ่งกีดขวางหรือถูกปิดการจราจร หรือทางเดินรถนั้นกำหนดให้เป็นทางเดินรถทางเดียว หรือ อาจจะต้องเข้าช่องทางให้ถูกต้องเมื่อเข้ามาภายในบริเวณใกล้ทางร่วมทางแยก หรือเมื่อจะแซงขึ้นหน้ารถคันอื่นๆ

          2. จำกัดความเร็วรถไม่ให้เกิน 60 กม./ชม.

         จำกัดความเร็วรถเก็บขนมูลฝอยไม่ให้เกิน 60 กม./ชม. ภายในเขตกรุงเทพฯ  และความเร็วไม่เกิน 80 กม./ชม. บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ทางสายกรุงเทพฯ – เมืองพัทยา และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนกาญจนาภิเษก

         3. มัดปากถุงขยะให้เรียบร้อย

         ควบคุมให้รถเก็บขนขยะ ที่มีถุงบรรจุ ภายในตู้อัดขยะ รถยกภาชนะรองรับขะ และรถกระบะเทท้าย จะต้องมีการมัดปากถุงให้เรียบร้อย และยึดโยงกับตัวรถให้แน่นหนา ไม่ให้เกิดการตกหล่นหรือหลุดร่วงนั่นเอง

         4. ปิดคลุมขยะ หรือถังบรรจุขยะที่ตัวรถ

         ถังรองรับมูลฝอยทุกๆประเภท ขณะที่กำลังทำการขนย้าย ด้วยตาข่ายหรือผ้าใบอย่างมิดชิด และห้ามถอดฝาท้ายรถเก็บขนมูลฝอยแบบกระบะเทท้าย ขนาด 6 ตัน เพื่อเป็นการป้องกันขยะตกหล่น

          5. รถที่มีน้ำขยะรั่วห้ามนำออกมาใช้จนกว่าจะซ่อมเสร็จ

         ถ้าหากว่า พบมีน้ำขยะรั่วไหลออกมาจากรถเก็บขะ ให้ทำการแจ้งศูนย์รถเช่าเก็บขยะ ให้ดำเนินการซ่อมแชม หากดำเนินการไม่เสร็จ ให้ใช้รถสำรองแทนและห้ามนำรถเก็บขนมูลฝอยคันที่กำลังซ่อมออกมาใช้งานโดยเด็ดขาด จนกว่าจะซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อย

          6. อบรมให้ความรู้

         อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรแก่พนักงานขับรถเก็บขยะ  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

         7. ดำเนินการทางวินัยถ้าไม่ทำตามกฎ

         ถ้าหากว่ามีเหตุร้องเรียนถึงกรณีดังกล่าว อันเป็นเหตุทำให้กรุงเทพฯ เสียหาย ให้ผู้บังคับบัญชาของทางหน่วยงาน ดำเนินการทางวินัยตามสมควรแก่กรณีที่เกิดขึ้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *